docieplenie

Czy będą pieniądze na dopłaty do termomodernizacji budynków w roku 2018?

Okazuje się, że w roku 2018 państwo przeznaczy mniejszą ilość środków na dotację dotyczącą termomodernizacji budynków. Zgodnie z projektem budżetu na Fundusz Termomodernizacji i Remontów ma zostać przeznaczone tylko około 21 mln zł. Okazuje się jednak, że środki te wystarczą tyko na pokrycie kosztów premii kompensacyjnych.

 Zazwyczaj w danych latach przeznaczano na ten cel sumy 10-krotnie większe, więc blisko 200 mln zł. Czy to znaczy, że program wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego stoi pod znakiem zapytania? Eksperci budowlani i finansowi oceniają, że jest takie prawdopodobieństwo. A byłaby to wielka szkoda, ponieważ to właśnie ten fundusz przyczynił się do poprawy krajobrazu i architektury Polski w wielu miastach, ochrony środowiska i warunków mieszkaniowych.

 

Skuteczny program modernizacji budynków

W Polsce Fundusz Modernizacji i Remontów zarządzany poprzez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego jest znany i ceniony. Ocenia się, że w pewnych miastach wdrożono modernizację budynków na tym poziomie, że pewne sieci ciepłownicze nie były w stanie poradzić sobie ze sprzedażą ciepła. Program ten istnieje od lat, jest dobrze rozumiany przez wielu właścicieli budynków. Już ta wiedza pozwala im dostosować się do niego i skorzystać z możliwości, które zapewnia. Dostępny jest on nie tylko dla właścicieli wielorodzinnych domów, ale również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych.

 

Premie kompensacyjne

Zastępcą usług agencyjnych w BKG (Bank Gospodarstwa Krajowego) podkreśla, że "często rząd zazwyczaj znajduje dodatkowe środki na termomodernizację budynków. Dzięki temu byłoby możliwe zachowanie jego dalszej płynności. Widoczne to było już w roku 2016, kiedy to środki na ten cel minister infrastruktury i budownictwa znalazł pod koniec roku."

 

23 listopada 2017 roku stwierdzono, że w ostatnim roku na Fundusz Modernizacji i Remontów przeznaczono 180 ml zł. Zwrócono na to uwagę podczas konferencji "Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce".

 

Uczestniczył w niej również sam Mateusz Morawiecki, czyli minister finansów i rozwoju oraz wicepremier. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, który został zatwierdzony przez rząd w roku 2016, na fundusz termomodernizacji i remontów w roku 2018 miało zostać przeznaczone 240 ml zł.

 

Jak na razie Przemysław Osuch zaznacza, że "środki te nie znajdują się w BGK. Jeśli rząd prześle te środki, to zostaną one od razu wykorzystane na rzecz wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Okazałoby się to bardzo cenne, ponieważ rokrocznie przybywa do BKG aż 2.5 tys wniosków o premię termomodernizacyjną i remontową. Ile wypłacił BKG w roku 2018?

Ocenia się, że BGK przyznał na termomodernizację 120 mln zł, z czego wypłacono na razie ponad 100 mln. Po taką premię termomodernizacyjną bardzo chętnie zgłaszają się wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, ponieważ wynosi ona nawet 50 tys. zł.

 

Dlaczego Polacy cenią sobie termomodernizację

Polacy coraz częściej zauważają, jak wysokie koszty ponoszą za ogrzewanie budynków. Z tego względu są bardzo chętni na przeprowadzenie termomodernizacji. Na taki krok jest w stanie zdecydować się dalej około 70% Polaków. Jak duże są różnice w ogrzewaniu. Po przeprowadzeniu termomodernizacji jest możliwość zaoszczędzenia w domu jednorodzinnym do 4/5 wszystkich kosztów, natomiast w budynkach wielorodzinnych kilkaset złotych miesięcznie.

 

Potrzebę termomodernizacji w Polsce świetnie ukazuje ekspert Rockwool Polska Piotr Pawlak: "poprawnie zaplanowany proces termomodernizacji zawsze powinien być zgodny z zasadą: w pierwszej kolejności zmniejszamy straty ciepła z budynków, a następnie zapewniamy odpowiednią ilość energii do ogrzewania. Nigdy odwrotnie."

 

Właśnie takie program termomodernizacji pasuje w naszym kraju do budynków wzniesionych w latach po II wojnie światowej do 1970 roku. W tym czasie powstawało wiele budynków energochłonnych, co oznacza, że ich ogrzewanie było wymagało poświęcenia wielu kosztów. Wprowadzenie termomodernizacji zmniejsza koszty ogrzewania, a zarazem zapewnia bezpieczny mikroklimat w takich budynkach. Są nie tylko ciepłe, ale zarazem jest w nich zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.

 

Termomodernizacja w Polsce od blisko 20 lat

Fundusz termomodernizacji budynków w Polsce działa od roku 1999. Co było jego założeniem? Miało zapewnić inwestorom decydującym się na przeprowadzenie termomodernizację wypłacenie odpowiedniej premii. Kiedy na przykład decydowali się na modernizację instalacji grzewczej bądź ocieplenie budynku / bloku, to następnie w ramach tego funduszu mogli starać się o zwrócenie nam 1/5 kosztów. Możliwości takie otrzymały spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a zarazem właściciele domów jednorodzinnych. Wystarczyło tylko spełnić kilka wymagań, czyli zaciągnąć kredyt w banku na finansowanie takiej inwestycji. Dodatkowo należało termomodernizację przeprowadzić zgodnie z zaleceniami audytora, przedstawiającego jego najlepszą postać.

 

Właściciele domów jednorodzinnych nie decydują się na takie wsparcie, ponieważ wymaga to od nich ponoszenia kosztów kredytu audytu i projektu. Na przestrzeni tych wielu lat – przyznaje Przemysła Osuch – wpłynęło jedynie 750 takich wniosków. Jak taka ilość wniosków wypada w porównaniu ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi? Wniosków od spółdzielni i wspólnot objęły ok. 40 tys. budynków wielorodzinnych.

 

Ochrona środowiska i społeczeństwa pod znakiem zapytania?

Sam przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła, zauważył że blisko połowa domów jednorodzinnych w kraju jest nadal ogrzewana za pomocą starych kotłów. A blisko 40 procent domów nie posiada skutecznego ocieplenia. Z tego względu brak wsparcia przez rząd Funduszu Termomodernizacji może przynieść poważne problemy. Najlepiej byłoby wyszukać specjalne programy, które wspierają poprawę jakości powietrza.

 

Możliwe, że już dzięki temu społeczeństwo byłoby w stanie uzyskiwać wsparcie na wymianę przestarzałych kotłów, przeprowadzenie ocieplenia budynków i inne inwestycje. Rokrocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza dochodzi do przedwczesnych zgonów, które stanowią dla rządu poważne koszty. To kolejna zachęta, aby wspierać program termomodernizacji w Polsce bądź wyszukać innych pogram wsparcia i przedstawić go społeczeństwu jak najszybciej.